Powrót

Aktualności

Szukałem Was!

Data publikacji: czwartek, 14 wrzesień 2023 Ostatnia aktualizacja: czwartek, 14 wrzesień 2023
O fenomenie Światowych Dni Młodzieży, o tym dlaczego Jan Paweł II tak mocno przyciągał do Kościoła młodych, o jakich wartościach mówił, o tym jak wielkie nadzieje wiązał z duszpasterstwem młodych i jak wiele inicjatyw powstało jako skutek ŚDM, będziemy rozmawiali podczas konferencji Papież światu. 45-lecie pontyfikatu Jana Pawła II, która odbędzie się 17 października 2023 r. w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości,
a zarazem przyszłość do Was należy.

Jan Paweł II, List do młodych całego świata Parati semper,
z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, 31.03.1985.

 

Szukałem Was!

Światowe Dni Młodzieży to jedna z wielu inicjatyw papieża Jana Pawła II, która rozwija się z niezwykłą intens­ywnością. Tegorocznym motywem przewodnim po Światowych Dniach Młodzieży, które odbywają się w Lizbonie w dniach 1-6 sierpnia 2023 jest hasło Maryja wstała i poszła z pośpiechem (Łk 1,39). Organizatorzy spodziewają się 1,5 mln uczestników.

Pomysł stworzenia ŚDM sięga początku 1983 r., kiedy Jan Paweł II zdecydował o ustanowieniu 1984 „rokiem niezwykłej świętości”, upamiętniającym 1950. rocznicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ten festiwal młodzieży, jak go nazywają, został oficjalnie ogłoszony przez Jana Pawła II dnia 22 maja 1983 r. w Mediolanie, w ramach Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Pierwsze spotkanie w Rzymie w 1984 r. zgromadziło znaczną większość Włochów: wśród 150 tys. zarejestrowanych odnotowano tylko 24 tys. obcokrajowców, czyli 16,12% ogółu. Ojciec Święty wręczył wtedy młodzieży krzyż i wezwał zgromadzonych, aby ponieśli ten krzyż przez wszystkie kontynenty świata. Po zakończeniu pierwszego zjazdu młodzieży, pracownicy Papieskiej Rady ds. Świeckich nie byli przekonani, aby kontynuować kolejne. Papież jednak nalegał. Gdy ONZ ogłosiło rok 1985 Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, Jan Paweł II tym bardziej podjął inicjatywy związane z młodzieżą, a skoncentrowane na wartościach i wyborach, które przed nimi stoją. Tego też roku wydał przepiękny, niezwykle bogaty w treści List do młodych Parati semper:

W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy. Nadzieja zaś jest zawsze związana z przyszłością, jest oczekiwaniem „dóbr przyszłych”. (…) Do Was należy odpowiedzialność za to, co kiedyś stanie się teraźniejszością wraz z Wami, a obecnie jest jeszcze przyszłością.

Zjazd w Toronto w 2002 roku był ostatnim z udziałem Jana Pawła II. Wśród 187 tys. zarejestrowanych było aż 138 tys. cudzoziemców, czyli 74% ogółu, co oznacza, że ŚDM stało się naprawdę świętem młodych z całego świata. Badacze tego tematu wciąż zbierają nowe fakty i świadectwa związane z ŚDM. Jedno z nich dotyczy spotkania w Stanach Zjednoczonych w 1993 roku. Podczas zgromadzenia w Denver pilot helikoptera, weteran wietnamski, z trudem utrzymywał kontrolę nad swoim samolotem podczas zejścia na Mile High Stadium, z powodu okrzyków 90 tys. młodych, które wywołały turbulencje.

Popularność tego wydarzenia wiąże się ze stylem duszpasterstwa Karola Wojtyły. Podkreśla się, że przyciągał młodych do wspólnej modlitwy, gromadził na Mszy świętej, a do tego zawsze traktował każdego bardzo poważnie. Wiele czasu poświęcał na indywidualne rozmowy, uważnie słuchał. Już jako początkujący wikariusz ks. Wojtyła szukał młodych, którzy wspólnie z nim „rozśpiewają Kościół”. W duszpasterstwie przy kościele św. Floriana zaczynali od kolęd i śpiewów gregoriańskich. Zarówno w okresie krakowskim jak i papieskim Karol Wojtyła – Jan Paweł II rozpoznawany był jako człowiek zanurzony w modlitwie i relacji z Bogiem, a przez to niezwykle autentyczny i wiarygodny. To zapewne było jego siłą przyciągającą młodych z różnych pokoleń i to nadało ŚDM niezwykle transcendentny, ale zarazem osadzony w realiach życia wymiar.

Dzisiaj szacunkowo tylko patrząc liczba pielgrzymów uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży przekracza liczbę 12 mln. Kontynuował je Benedykt XVI jak i papież Franciszek. Jakiś czas temu rozpoczęły się w Polsce niezakończone jeszcze rozmowy na temat tego, czy ŚDM jako część spuścizny po Janie Pawle II można wpisać na listę światowego dziedzictwa niematerialnego.